Kamen Rider Zi-O

Kamen Rider Zi-O

Category: Japan Drama 2018
Genre(s): Action, Tokusatsu
Release: Sep 2, 2018 Runtime: Sunday
Episode(s): 50 Status: Ep19 Country: Japan
Language: Japanese Subtitle: English
Director(s): Morota Satoshi, Ryuta Tasaki, Sakamoto Koichi, Nakazawa Shojiro, Takayuki Shibasaki, Kamihoriuchi Kazuya Writer(s): Shimoyama Kento, Mouri Nobuhiro
Cast: Okuno Sou, Oshida Gaku, Ohata Shieri, Watanabe Keisuke